นักการเมืองทำธุริจ กับกฏมายการซุกหุ้น
แม้ผ่านไปเกือบ20ปี กับกรณีการซุกหุ้นในการตัดสินคดีอื้อฉาวของศาลรัฐธรรมนูญจนเกิดวลีเด็ดให้สังคมออื้อึงในกรณีการตัดสินความผิดการซุกหุ้นของทักสินในช่วงการเข้ารับตำแหน่งเป็นนักการเมือง
ที่แม้แต่ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในยุคของเลขาที่ชือกิติรัตน์ ที่ยอมพลีชีพตลาดหลักทรัพย์โดยนำความชือถือของของตนเองในฐานะเลาขาตลาดหลักทรัพย์มายืนยันถึงการกระทำว่า การติ๊กผิด
หรือ มองอีกนัยคือ การยอมรับถึงการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นของทักสินกับการนำความน่าเชื่อถือของนายกิติรัตน์ในการทำหน้าที่แทนในนามตลาดหลักทรัพย์เพื่อยืนยันถึงการกระทำของทักสินนั้นว่า ได้รับการยอมรับในทางธุรกิจว่ามีอยู่โดยทั่วไปและไม่ผิด
ติ๊กผิด เป็นคำชี้แจง ที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจเงินที่บ่งบอกว่าอยู่เหนืออำนาจและการทำงานให้เกิดขึ้น ของการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบที่มีอยู่ว่า ความบกพร่องความผิดพลาด ที่ไม่อาจไล่ได้ทันแห่งเหตุและเล่กลที่มี หรือ
กล่าวอีกนัยคือ การตรวจสอบนั้นมีเพื่อตรวจสอบให้เกิดการสนับสนุนการกระทำตามเหตุแห่งสมมุติฐานแลมิได้ตรวจสอบตามเหตุแห่งเกิดขึ้นเพื่อการจับผิดเช่นการปั่นหุ้น
รวมถึง การได้ดิบได้ดีของในภายหลังถึงการร่วมคณะรัฐมนตรีของนายโ ้ งในภายหลังที่ได้รั​บรางวัลตอบแทน
ส่วนรัฐไทย ผ่านไปสิบยี่ปี
นักการเมือง หาได้มีกฏหมาย อื่นใดมาทำให้เกิดกิดการเปลี่ยแปลงใดในส่วนี้ไม่
ยังคงใช้อำนาจแห่งการปฏิวัติร่างกำหนดไว้ในรัฐมนูญเช่นเดิม
ดังนั้นวลี ผิดโดยบบริสุทธิและไม่ตั่งใจ คงกลับมาและไม่มีเปลี่ยนแปลง
ก​าร​โอนหุ้นซุกหุ้นให้กับบุคคลรอบตัวที่เป็นการทำธุรกรรมแฝงก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง
จึงยังคงไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงแน่แท้
นักการเมืองหน้าไหนเล่าที่กล้าทำเพื่อชาติในการควบคุมนักเมืองด้วยกันเอง
เช่น
การถือครองหุ้น ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ให้แจ้ง 3_5ปี ทุกการโอนหุ้นก่อน1ปีเข้ารับตำแหน่ง ไปจนถึงหลังรับตำแหน่ง กี่ปี้ให้แจ้ง ก่อนรับตำแหน่ง ในการมีหุ้นก่อนลงเลือกตั้งให้ส่งเอกสารกับ กกต ด้วย
และ หากเข้ารับตำแหน่งหุ้นถือครองที่ห้ามมีตามกฏหมาย หากหาหน่วยงานดูแลไม่ได้ ควรเปลี่ยแปลงกฏบ้างไหม เช่น
เพื่อแก้ถือหุ้นหุ้นแฝงและออกเสียงแอบแฝง ให้การถือครองที่มีอยู่และห้ามมีผลทางธุรกิจและกฏหมายใดๆเกิดขึ้น เช่น ห้ามนับเป็นสัดส่วนถือครองเพื่อสิทธิการออกเสียง
ส่วนการดำเนินธุรกิจมีผลเปลี่ยนแปลงขณะรับตำแหน่งอย่างไรเป็นธุรกิจ
นี่คงเป็นยาแรงในการแก้ไขพวกแอบแฝงหาประโยชน์ของนักการเมือง
น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของนักธุรกิจการเมืองอย่างแน่แท้ถึงบุคคลที่ต้องการเข้ามาทำงานรับใช้ชาติอย่างแท้จริง
16 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา