ชีวิตจะสงบสุขและสุขมากขึ้น เมื่อเราสามารถแยกและเลือกทำ ข้อต่างๆด้านล่างนี้ครับ
เรื่องที่ต้องคิด,เรื่องที่ไม่ต้องคิด
เรื่องที่ต้องทำ,เรื่องที่ไม่ต้องทำ
เรื่องที่ต้องใส่ใจ,เรื่องที่ช่างแม่J
เรื่องที่ต้องพูด,เรื่องต้องเงียบ
เรื่องที่ต้องฉลาด,เรื่องที่ต้องโง่
เรื่องที่ควบคุมได้,เรื่องที่ควบคุมไม่ได้
เรื่องที่ต้องตามต่อ,เรื่องที่ต้องปล่อยวาง
เรื่องที่ต้องถาม,เรื่องที่ไม่ต้องถาม
เรื่องที่ต้องฟัง,เรื่องที่ต้องปล่อยผ่าน ครับ 🙂
  • 4
โฆษณา