24 ก.ค. 2022 เวลา 23:24 • ความคิดเห็น
ทุกอย่างไม่มีอะไรบังเอิญ โรงเรียนคือสถานที่ฝึกมนุษย์ให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก
เพื่อมนุษย์จะได้ฝึกความชำนาญ ในการใช้ความสามารถทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้มีเสรีภาพ/อิสระภาพ แท้จริง
คุณเรียนแล้ว คุณต้องหางานทำ ทำไปตามระบบโลก เหมือนที่คุณต้องเรียนรู้จากระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อแบ่งคน ให้ไปทำงานในแต่ละระดับ และแยกสังคม เพื่อจะถูกปกครองได้ง่ายขึ้น
ถ้าไม่มีงานทำ หมายถึงไปสมัครงานแล้วไม่ได้ทำงาน ก็ไม่ได้หมายถึง แย่นะ ลองคิดมุมกลับ ก็จะทำให้คุณไม่อยู่ในระบบของงาน เหมือนระบบโรงเรียน
อันนี้แล้วแต่คิดนะ คือถือไม่มีงาน ก็ควร สร้างงานด้วยตนเองได้ค่ะ อย่าแคร์อะไรมาก และอย่ารอ ทำอะไรได้ก็ทำ ลงมือทำ แล้วชีวิตจะนำคุณให้เข้าสู่สภาวะของการมีอาชีพเอง และเป็นอาชีพที่คุณอาจคิดไม่ถึง ที่จะนำคุณไปสู่ความฝันได้เช่นกัน
เดี๋ยวจะบอกว่า รู้งี้ ทำอะไรเอง ค้าอะไรเองมานานแล้ว
โฆษณา