ผมเข้าใจมาตลอดว่า มี 2 หน้าที่หลักคือ Smart calendar กับด่านตรวจคนเข้าเมือง 😅
skill สำคัญมากๆคือ การเจรจาต่อรอง,การปฏิเสธแบบสุภาพ,การติดต่อประสานงาน หรือมนุษย์สัมพันธ์นั่นล่ะ
หน้าที่หลักคือการจัดการตารางเวลาให้นายอย่างเหมาะสม ,ส่วนที่เหลือคือ เรื่องแบ่งเบาภาระ เช่น ด้านเอกสาร,ติดตามเรื่องที่ค้าง,คัดกรองคนเข้าพบหรือข้อมูลต่างๆ
ส่วนนิสัยหรือจริต อันนี้แล้วแต่นาย ต่างคนต่างมีจริตของตัวเอง ค่อยๆเรียนรู้ไป ทำหน้าที่ให้ดี,อย่าบกพร่องก็พอครับ
โฆษณา