25 ก.ค. 2022 เวลา 05:44 • ความคิดเห็น
เราติดตามข่าวการเมืองไปทำไม ?
คำถามนี้ถูกลบ
เป็นความรู้รอบตัวครับ
เป็นแค่ ข่าวหนึ่ง
แต่บางคน คิดว่ามันสำคัญมาก จึงเอาตัวลงไปเล่น ให้เปลืองตัว
บางคนก็ไม่สนใจ ก็มี
การเมือง มีผลต่อเศรษฐกิจ โดยรวมโดยเฉพาะ เวลามีปัญหา
แต่ ตอนเศรษฐกิจดี การเมืองมักไม่มีผลอะไรจริงจัง เพราะเศรษฐกิจไทย เป็นไปตามเศรษฐกิจโลก และ ภูมิภาคนึ้
จากอดีต เศรษฐกิจไทยไม่เคย ส่วนกระแสเศรษฐกิจโลกได้เลย แปลว่า การเมืองไทยไม่มีผล ต่อเศรษฐกิจครับ
แต่ สร้างปัญหา ทับซ้อน ได้ทุกวิกฤติ และ ช่วงปกติ แถมขัดขวางตอนเศรษฐกิจดึ ด้วยซ้ำไป
โฆษณา