เราคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องข่าวการเมืองนะค่ะที่ต้องติดตาม แค่ควรทุกข่าวค่ะ **ที่เป็นประโยชน์ ความเป็นไปของโลก แม้จะเป็นข่าวของต่างประเทศ เพราะทุกเรื่อง หรือทุกเหตุการณ์อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด
108รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...