ติดตามให้รู้ความเป็นไป ( ไม่ใช่เกาะติดทุกสถานการณ์ ) เพราะการเมืองมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราทุกมิติ นับแต่ลืมตาตื่นจนเข้านอน จะได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมค่ะ
“การเมือง” ไม่ได้ทำให้คนแตกแยก แต่ “ความแตกแยก” เกิดจากการใช้ “การเมือง”เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ที่ไม่ได้ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ นั่นคือ มีคนได้ประโยชน์ที่เป็นคนส่วนน้อย ในขณะที่คนส่วนใหญ่เสียประโยชน์
ความสามัคคีและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไม่อาจมีขึ้นได้ ตราบเท่าที่การบริหารจัดการยังสองมาตรฐาน หรือแม้แต่ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเลยค่ะ
1ถูกใจ
211รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...