25 ก.ค. 2022 เวลา 09:37 • ความคิดเห็น
เราติดตามข่าวการเมืองไปทำไม ?
คำถามนี้ถูกลบ
การเมืองมันเรื่องของเสื้อเรื่องแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ถ้าอยากสบายโปรดเลือกพรรคสายหื่นมันชื่นหัวใจนะครับพี่น้อง...รับรองเสื้อผ้าไม่ต้องใส่
โฆษณา