25 ก.ค. 2022 เวลา 10:01 • การศึกษา
มาเรียนศัพท์กันครับ ยากบ้าง ง่ายบ้าง ปนกันไป 25/07/65
Photo by Brett Jordan on Unsplash
1. hostile ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ต่อต้าน
2. reminisce ระลึกถึงอดีต
3. tangle ยุ่งเหยิง, ต่อสู้, ทะเลาะวิวาท
4. unfurl คลี่ออก, เปิดเผย
5. outstrip ทำได้ดีกว่า
6. oblivious หลงลืม, ลืมเลือน, ไม่นึกถึง
7. arrogant หยิ่ง, ยโส, จองหอง
8. intimidate ขู่, คุกคาม
9. covet โลภ, อยากได้ของคนอื่น
10. grateful ขอบคุณ, ปลื้มปีติ, เป็นที่ชื่นชมยินดี
โฆษณา