1. คิดมากเกินไป
2. ใส่ใจคนอื่นมากเกินไป
3. ลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ
1ถูกใจ
54รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...