25 ก.ค. 2022 เวลา 11:45 • ความคิดเห็น
1. คิดมากเกินไป
2. ใส่ใจคนอื่นมากเกินไป
3. ลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ
โฆษณา