เทค่ะ เสียเวลาทั้งสองฝ่ายถ้าไม่ใช่ตอนแรกคือน่าจะไม่แล้วหาใหม่ค่ะ
โฆษณา