เราติดตามข่าวการเมืองไปทำไม ?
คำถามนี้ถูกลบ
การเมืองการปกครองมีตั้งแต่ระดับจุลภาคไปสู่ระดับมหภาค
ถ้าอยากให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นก็เริ่มตั้งแต่ตัวเองคนในครอบครัว
ถ้าคิดว่าการคอรัปชั่น ฉ้อโกง แบ่งพรรค แบ่งพวกมันไม่ดี ก็เริ่มตั้งแต่สอนตัวเอง คนในครอบครัว สังคม ชุมชน..
ติดตามข่าวการเมืองทุกที คนนั้นว่าอย่างงี้ คนๆนี้ว่าอย่างงั้น ผลงานเป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้ว จะหาได้สักกี่คนที่ทำอย่างที่ตัวเองพูด
บางทีคนเป็นพ่อจะสัญญาอะไรกับลูกก็ควรระวังบ้างนะ บอกว่าจะพาไปเที่ยวก็ต้องชัดเจนว่าตัวเองทำได้ ถึงจะสัญญา ไม่งั้นเด็กจะจดจำว่า "ได้" คือ "ไม่ได้"
โฆษณา