ตั้งเป้าหมาย เอาไว้ค่ะ กำหนดความรู้สึกว่าเราจะต้องทำได้ จากนั้นวางแผนว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มันมา โดยการศึกษาข้อมูล และเริ่มลงมือทำ ทำมันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีวินัยในตัวเอง (✍ไปไหนต้องพาคุณวินัยไปด้วยเสมอห้ามลืมเด็ดขาด✌) ...และไม่ละความพยายามแม้จะเจอปัญหาระหว่างทางก็ต้องไม่ท้อ..(ถ้าเริ่มเหนื่อยหมดแรง ท้อ ..ให้เราจิตนาการถึงความสำเร็จเอาไว้ เพื่อเพิ่มพลังงานความสุข ให้มีแรงไปต่อ..😊)..
.. ยิ่งเป้าหมายใหญ่ยิ่งต้องใช้ความพยายาม และพลังงานเยอะ....
2ถูกใจ
111รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...