"คนที่เข้าใจ"
เคยมั้ย?
บางทีเราไม่ได้ต้องการ
การบอกรัก การสวมกอด
หรืออะไรใดๆ
เราต้องการแค่ใครสักคน
ที่เข้าใจเราก็พอ
ภาพจากpixabay
  • 3
โฆษณา