25 ก.ค. 2022 เวลา 17:13 • ความคิดเห็น
เราติดตามข่าวการเมืองไปทำไม ?
คำถามนี้ถูกลบ
ส่วนตัวเราคิดว่า การเมืองสำคัญนะ แต่ไม่ใช่ที่สุด
ข่าวการเมืองทำให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศรวมถึงท้องถิ่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันมาจากความเอื้อเฟื้อของคนไทย ความมีน้ำใจของคนไทยที่มากเกินไป ทำให้เกิดระบบการเอื้อประโยชน์กันและกัน และนำมาใช้ในบทบาททางด้านการปกครองทำให้เกิดการคอรัปชั่นกันมากขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมันปะทุขึ้นมามากขึ้น เพราะมีการตลาดเข้ามาเป็นอีกสิ่งที่ขับเคลื่อนความรุนแรง
สุดท้ายแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้อย่างไร เราว่าอยู่ที่ความคิดและทัศนคติ ความเชื่อ มุมมองที่แต่ละคนเลือกที่จะมอง และอย่างที่คุณว่า. เรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูก ทุกการกระทำของทุกคน แค่สิ่งเล็ก ๆ มันก็ต่างทำให้เกิดปัจจัย ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ที่ต่างกันออกไปได้เช่นกัน
เรามองว่าไม่ใช่การที่จะมานั่งโทษว่าเป็นความผิดของใคร แต่ควรมองย้อนตัวเราเอง และคนรอบข้าง ว่าวันนี้ทำได้ดีหรือยัง ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการและเชื่อมั่นได้หรือยัง ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เรียกร้องไปมันก็ไม่ได้เกิดผลลัพท์ที่ต่างออกไปอะ
โฆษณา