ไม่น่ากลัวค่ะ แต่ต้องมีสติ คอยระมัดระวังและหมั่นสังเกตสิ่งรอบข้างเสมอ หากรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยต้องหาที่ปลอดภัยให้ตัวเองค่ะ
  • 3
โฆษณา