📌 "นับ 1 ให้ถึงล้าน" ซีรีส์ทางการเงินที่จะทำให้คุณวางแผนเงินล้านได้ไม่ยากด้วยตัวคุณเอง กลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์ที่ 2 ตอน 4 ลงทุนแบบ 360 องศา ในตอนนี้ ผมจะพูดถึงภาพรวมการลงทุนทั้งหมด หากคุณมีเงิน 1 ล้านบาทแล้วอยากลงทุน ควรวางแผนการลงทุนอย่างไรให้ครอบคลุมรอบด้าน มาติดตามกันครับ 🙂
คราวที่แล้วเราพูดกันถึง 3 สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุน ได้แก่ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และเครื่องมือในการลงทุน ในครั้งนี้ผมขอพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่คุณลืมไม่ได้หากอยากลงทุน นั่นก็คือ กลยุทธ์ในการลงทุนครับ
เพราะการมีกลยุทธ์จะทำให้ 3 สิ่งที่คุณทราบไปก่อนหน้าเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากที่สุด ก็เหมือนกับเรือที่มีทิศทางเพราะมีหางเสือคอยกำกับนั่นเอง…
วันนี้ผมจะยกตัวอย่าง 4 กลยุทธ์ในการลงทุนที่เป็นที่นิยมใช้กัน ดังนี้ครับ
1. Asset Allocation คือ กลยุทธ์ลงทุนที่มุ่งเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทเพื่อถัวเฉลี่ยความเสี่ยง โดยวางแผนเป็นกลยุทธ์แบบ SAA TAA และทำการ Rebalancing Port
2. Lump Sum คือ กลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียวด้วยเงินก้อน ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมและมีความมั่นใจว่าในอนาคตราคาสินทรัพย์ที่ลงทุนจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. Dollar Cost Averaging (DCA) คือ กลยุทธ์ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน เป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน โดยกำหนดความถี่และระยะเวลาในการลงทุน
4. Value Averaging (VA) คือ กลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งเน้นมูลค่าสินทรัพย์ มีความใกล้เคียงกับ DCA ต่างกันตรงที่ไม่ได้ลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่ากันทุกงวด แต่อาจมีทั้งซื้อและขายสินทรัพย์เพื่อปรับมูลค่าพอร์ตลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ซึ่งในการลงทุน คุณสามารถใช้หลายกลยุทธ์ลงทุนร่วมกันได้ และที่สำคัญต้องไม่ลืมศึกษาข้อดีหรือข้อควรระวังในการใช้แต่ละกลยุทธ์ลงทุนด้วยนะครับ
กลับมาต่อกันที่ภาพรวมการลงทุนแบบ 360 องศาครับ จากตัวอย่างเดิม ชายคนหนึ่งได้รับมรดกจำนวน 1,000,000 บาท และอยากวางแผนการลงทุนในครอบคลุมรอบด้าน เขาจึงจัดสรรเงินลงทุนดังภาพ
- เก็บเงินออมสำรองฉุกเฉิน 240,000 บาท
- นำไปดาวน์บ้านเพื่อครอบครัว จำนวน 200,000 บาท
- วางแผนซื้อประกันชีวิตจำนวน 160,000 บาท
สำหรับเงินออมสำรองฉุกเฉินจะถอนออกมาใช้ในยามจำเป็น และการทำประกันชีวิตซึ่งจะทยอยถอนออกมาเพื่อจ่ายเบี้ยประกันในแต่ละปี จะนำเงินส่วนนี้ไปฝากไว้กับบัญชีเงินฝากแบบ e-Saving ที่ให้ดอกเบี้ยสูงและสามารถถอนออกมาได้ตามความต้องการ
จะเห็นว่าจากเงินมรดก 1,000,000 บาท เขาจัดสรรเงินเพื่อส่วนของ Wealth Creation และ Wealth Protection ไปแล้วจำนวน 600,000 บาท เหลืออีก 400,000 บาท ลงทุนในส่วน Wealth Accumulation เพื่อเป้าหมายเก็บเงินการศึกษาบุตรและเป้าหมายเกษียณต่อครับ
ส่วนของการลงทุน Wealth Accumulation เขาแบ่งเงินลงทุนตั้งต้น 400,000 บาท ออกเป็น 2 ส่วนคือ
- เก็บเงินการศึกษาบุตร ใช้เงินลงทุนตั้งต้นที่ 100,000 บาท และออมเพิ่มปีละ 18,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 ปี ลงทุนที่ผลตอบแทนคาดหวัง 3.5% เมื่อครบกำหนด เขาจะเก็บเงินได้จำนวน 413,942 บาท สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- เก็บเงินเพื่อการเกษียณของตนเอง ใช้เงินลงทุนตั้งต้นที่ 300,000 บาท ออมเพื่อการลงทุน 10% ของเงินเดือน และออมเพิ่มทุกปีตามฐานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาลงทุน 25 ปี คาดหวังผลตอบแทนที่ 5% ต่อปี เมื่อครบกำหนด เขาเก็บเงินได้จำนวน 6,095,439 บาท (คำนวณเงินเก็บออมของตนเองได้ด้วยวิธีนี้ คลิก >> https://link.kkpfg.com/icJ9D )
แม้จะยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย แต่เขาก็ยังวางแผนเก็บเงินก้อนนี้ต่อจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), เงินลงทุนในกองทุนรวม SSF และ RMF ซึ่งเมื่อรวมกันและคำนวณตัวเลขออกมา ผมว่าชายคนนี้อาจจะเก็บเงินเพื่อการเกษียณได้มากกว่าที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ก็ได้ครับ
สำหรับ 3 สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุนและกลยุทธ์ในการลงทุน ชายคนนี้ทำแบบประเมินความเสี่ยงของตนเอง เพื่อทำความเข้าใจและพิจาณาระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ และเลือกลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนในลักษณะเพิ่มมูลค่าเงิน (Capital Appreciation)
เครื่องมือการลงทุนที่ใช้ คือ กองทุนรวม เนื่องจากมีมืออาชีพบริหารจัดการให้และเขาเองก็ไม่ค่อยมีเวลาในการติดตามข่าวสารมากนัก
และใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ผสมผสานกัน ได้แก่ Asset Allocation จัดพอร์ตการลงทุนกระจายในกองทุนรวมหลายประเภทตามผลตอบแทนคาดหวัง ใช้การลงทุนทั้งแบบ Lump Sum (ใส่เงินตั้งต้นในการลงทุนที่ 100,000 บาท และ 300,000 บาท) และ DCA (ลงทุนเพิ่มปีละ 18,000 บาท)
จะเห็นนะครับว่า การวางแผนการเงิน ไม่ได้มีแค่เรื่องการลงทุนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการจัดการสภาพคล่อง การป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น การวางแผนที่ชัดเจน ครอบคลุม มีกรอบระยะเวลา เมื่อนำมารวมกับการลงมือปฏิบัติจริง เป้าหมายทางการเงินที่คุณคาดหวังไว้ ก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมครับ
วันนี้ลองมาทำ To do list วางแผนการเงินกับเงิน 1,000,000 บาท ตามเป้าหมายการเงินของคุณกันดูนะครับ และในซีรีส์หน้า พลาดไม่ได้!! สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากวางแผนการจัดการภาษีด้วยตัวคุณเอง อย่าลืมติดตามกับ ซีรีส์ที่ 3 : รายได้หลักล้านกับการลดหย่อนภาษี แล้วพบกันครับ
✅ ติดตามบทความก่อนหน้าได้ที่ :
ซีรีส์ 2 : เงินล้านกับการลงทุน
📌 ตอนที่ 1 : “เงินล้าน” ต้องวางแผน
อ่านต่อ คลิก >> https://link.kkpfg.com/gZgFN
📌 ตอนที่ 2 : พลังของการลงทุนแบบทบต้น
อ่านต่อ คลิก >> https://link.kkpfg.com/DZU39
📌 ตอนที่ 3 : 3 สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุน
อ่านต่อ คลิก >> https://link.kkpfg.com/C228g
📌 ติดตามธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้ทุกช่องทางที่:
#KIATNAKINPHATRA
#KKP
#นับ1ให้ถึงล้าน
#เงินล้านกับการลงทุน
#ลงทุน360องศา
#S2Ep4
2 ถูกใจ
2 แชร์
1.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา