📍ตัวช่วยเสริมในการดูแลหลุมสิว มีอะไรบ้าง❓
👨‍⚕️การรักษาหลุมสิวมีหลายวิธีโดยวิธีหลักๆแบ่งเป็นการใช้หัตถการเช่นการผ่าตัดหลุมสิว, Subcision, TCA CROSS Technique
•หรือการใช้เลเซอร์และ Energy-based devices เช่น Fractional Ablative Laser, Fractional Radiofrequency Microneedling, Picosecond Laser ซึ่งมีการศึกษาแสดงถึงประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวค่อนข้างมากครับ
🔬นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการใช้การรักษาเสริมอื่นๆเพื่อช่วยในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว ที่มีการศึกษาวิจัยแต่มีจำนวนจำกัด ที่หมอรีวิวนำมาแชร์กันครับ
1.Dermal Filler*
•ไฮยาลูรอนิค แอซิด (Hyaluronic Acid) กลุ่ม Skin booster (มีเพียงกลุ่มเดียวที่ผ่านอย.ในประเทศไทยนะครับ)
•Calcium hydroxylapatite dermal filler (CaHA; Radiesse®)
•Poly-L-lactic acid (Sculptra)
2.เกล็ดเลือดเข้มข้น Platelet-rich plasma (PRP), Platelet-Rich Fibrin (PRF)**
ซึ่งมีการใช้ในการรักษาหลุมสิวหลายเทคนิคเช่น
•การใช้ร่วมกับเลเซอร์กรอผิว Fractional Ablative Laser, Microneedling หรือการฉีด
•การใช้ร่วมกับการตัดพังผืด Subcision: combined subcision and autologous platelet-rich plasma***
•การใช้รวมกันของsubcision, needling, and platelet-rich plasma****
•การใช้เทคนิคร่วมกันของการตัดพังผืดการฉีด PRP ร่วมกับ TCA CROSS: PSP technique including
Dot Peeling, Subcision and Intradermal
Injection of PRP€
รายละเอียดหมอเคยรีวิวไว้ครับ https://bit.ly/3PS2gXq
3. PolyNucleotides: Highly Purified Technology Polynucleotides (PN-HPT)¥
โดยช่วยในลักษณะ bio‐stimulatory booster ช่วยเพิ่มความชุมชื่นให้ผิว, ช่วยให้เซลล์ผิว dermal fibroblast สร้างเส้นใหญ่คอลลาเจน อีลาสตินและ Glycoaminoglycan matrix ใหม่
🧬การรักษาเสริมนี้ส่วนมากจะมีการศึกษาวิจัยแต่มีจำนวนไม่มากครับ
•ดังนั้นการดูแลรักษาหลุมสิวจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาโดยต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างเช่นชนิดของหลุมสิว, ความรุนแรงของพังผืด fibrosis, ความเข้มของสีผิว เป็นต้นเพื่อเลือกใช้แนวทางการรักษาให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดครับ
References:
*Dierickx C et al. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal Stabilized Hyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg. 2018 Nov;44 Suppl 1:S10-S18.
** Hesseler MJ, Shyam N. Platelet-rich plasma and its utility in the treatment of acne scars: A systematic review. J Am Acad Dermatol. 2019 Jun;80(6):1730-1745.
***Hassan AS et al. Treatment of atrophic acne scars using autologous platelet-rich plasma vs combined subcision and autologous platelet-rich plasma: A split-face comparative study. J Cosmet Dermatol. 2020 Feb;19(2):456-461.
****Bhargava S et al. Combination therapy using subcision, needling, and platelet-rich plasma in the management of grade 4 atrophic acne scars: A pilot study. J Cosmet Dermatol. 2019 Aug;18(4):1092-1097.
€Ibrahim ZA. Elgarhy LH. Evaluation of PSP technique including dot peeling, subcision and intradermal injection of PRP in the treatment of atrophic post-acne scars. Dermatol Ther. 2019 Sep;32(5):e13067.
¥Araco A, Araco F. Preliminary Prospective and Randomized Study of Highly Purified Polynucleotide vs Placebo in Treatment of Moderate to Severe Acne Scars. Aesthet Surg J. 2021 Jun 14;41(7):NP866-NP874.
#รักษาหลุมสิว #เลเซอร์รักษาหลุมสิว #skinbooster #PRP #เกล็ดเลือดเข้มข้น #Plateletrichplasma #PlateletRichFibrin #PRF
#PolyNucleotides #drsuparuj #HighlyPurifiedTechnologyPolynucleotides
#หมอรุจชวนคุย 👨‍⚕️😉🔬
โฆษณา