27/07/65
มาเรียนศัพท์กันครับ ยากบ้าง ง่ายบ้าง ปนกันไป
1. regale ป้อยอ, ให้ความเพลิดเพลิน
2. plead ขอร้อง, วิงวอน, แก้ต่าง
3. banter การล้อเล่น, การกระเซ้า
4. niggle การจ้องจับผิด
5. bickering การทะเลาวิวาท
6. fester เป็นฝี, เป็นหนอง, ระทมทุกข์
7. ostensibly อย่างเห็นได้ชัด, อย่างโอ้อวด
8. accomplice ผู้สมรู้ร่วมคิด
9. confederate ร่วมมือ, ร่วมใจ, รวมกลุ่มกัน
10. blithe สนุกสนาน, ร่าเริง, สะเพร่า
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา