ก้แล้วแต่ว่าอะไรมากระทบเราก่อน
มีเงิน ไปศึกษา เพื่อทำงาน หรือ
ศึกษา มาทำงาน เพื่อหาเงิน
แต่ถ้ามีทั้งสองอย่างแล้ว ก้
ทำงาน ทำงาน ทำงาน 555
42 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา