27 ก.ค. 2022 เวลา 17:05 • ธุรกิจ
วิธีสร้างความสุข
 • 1.
  หายใจลึกๆช้าๆเข้าออก
 • 2.
  หายใจเข้า-พุทธ และหายใจออก-โท
 • 3.
  พุทธ-โท..จนเกิดสมาธิ
 • 4.
  เมื่อเกิดสมาธิ..ปัญญาก็จะเกิด
 • 5.
  ความสุขก็จะพลั่งพลูออกมาเองครับ
โฆษณา