"ความรัก"
หลายคนมองความรักเป็น
สิ่งสวยงาม
แต่หลายคนกลับมองความรัก
เป็นเรื่องไร้สาระ
้เพราะประสบการณ์ความรัก
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ภาพจากpixabay
ความรักสามารถเป็นแรงผลักดัน
ให้คนๆหนึ่งยอมเสี่ยงชีวิตของตัวเอง
ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข
แต่หลายคนกลับเสียผู้เสียคน
เพราะรับมือกับความรักไม่เป็น
ความรักจึงกลายเป็นเรื่องที่
ไร้สาระ,น่าเบื่อ,น่ากลัว
สำหรับใครหลายคน
ภาพจากpixabay
จริงๆแล้วความรักไม่ได้ทำร้าย
เราเลย
แต่เป็นเพราะเราเองต่างหาก
ที่ไม่รู้จักความรักดีพอ
และไม่รู้วิธีรับมือกับความ
ผิดหวังเรื่องความรัก
ความรักจะเสริมสร้างชีวิต
ของเราให้เติบโตมากขึ้น
ถ้าเรามองมันเป็นบทเรียน
แต่ถ้าเรามัวจมอยู่กับความผิดหวัง
และความผิดพลาดเพราะความรัก
เราจะอคติกับความรักจนเข็ดขยาด
กับความรักไปเลยก็ได้
  • 4
โฆษณา