เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทน
และเสียสละความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง
แต่คุ้มค่าที่จะทำค่ะ
ดูแลท่านให้เต็มที่ด้วยตัวของคุณเอง
เท่าที่คุณจะทำได้...
คุณเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่า...
คุณพ่อต้องการอะไร
เป็นกำลังใจให้นะคะ
  • 2
โฆษณา