ควรเปลี่ยนจากการใช้เวลาให้คุ้มค่า เป็นการใช้เวลาให้มีคุณภาพดีกว่า
ถ้าเราบอกว่าอยากใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่ากับพ่อ นั่นคือการสละเวลาทั้งหมดที่เรามี โดยไม่ต้องทำภาระอย่างอื่นเลย เพราะถ้าเราแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นด้วย อาจส่งผลให้คิดเสียใจภายหลังเมื่อพ่อจากไป ว่าในเวลานั้นเราใช้เวลาร่วมกับพ่อน้อยไป
เรากำลังอยู่ในสภาวะเตรียมตัวกับการที่พ่อจะจากไปเช่นกัน
สิ่งที่เราทำ คือ การช่วยเหลือประคับประคอง หาทางออกที่เหมาะสมถูกทาง ให้กำลังใจ.. ตรวจสอบละเอียดในทุกเรื่องทั้งด้านโภชนาการ รักษาสุขภาพกาย ดูแลสภาพจิตใจ (ความคิดและอารมณ์) ตามระดับความสามารถเต็มที่ที่สุดของเราในทุกช่วงเวลาที่ทำได้
จุดสำคัญที่เรามองเห็นชัดเจน คือการยอมรับความเสื่อม ความเจ็บปวดตามธรรมชาติ ฝึกปล่อยวาง ทั้งตัวเรา ตัวพ่อ และบุคคลในครอบครัว ซึ่งใช้การสื่อสารบ่อยๆ ให้เตรียมตัวเตรียมใจไปพร้อมกัน
😊❤🤟
3ถูกใจ
146รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...