วิธีน่ะคิดว่าคุณรู้อยู่แล้ว
แค่คุณจะตัดสินใจเดิน หรือไม่เดินออกมาเท่านั้น
ขาของคุณ ตัวของคุณ ห้วใจก็ของคุณ มีแต่คุณเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าจะทำร้ายตัวเองต่อหรือพอแค่นี้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา