สองคำนี้มาจากคำว่า พร้อม กับ ไม่พร้อม
ถ้าพร้อมมีลูก ลูกคือของขวัญ
ถ้าไม่พร้อมมีลูกแต่พลาดมีลูกแล้ว
เราจะมองลูกเป็นภาระเสมอ
  • 1
โฆษณา