บอกเขาว่าคิดถึง แล้วก็ทำเหมือนเขารับรู้ ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เข้านอน นานเข้าเราก็อยู่ได้ครับ ถึงความจริงจะเจ็บปวดก็ตาม
โฆษณา