ไม่อะ ติดเชื้อยากกว่า ฝีดาษติดทางสารคัดหลั่ง ไม่ได้บินล่องลอยไปในอากาศตอนพูดหรือไอแบบโคขวิด การระบาดจะช้าควบคุมง่ายกว่าถ้าทำกันจริงๆจังๆ
โฆษณา