มีบัญชีอยู่แล้ว?
รัฐบาล รับลูก กมธ. แก้กฎหมายดัน “กระท่อม” ทำอาหาร เครื่องสำอาง ส่งออก
รัฐบาล รับข้อสังเกต คณะกรรมธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม สั่งกระทรวงยุติธรรมร่วมพิจารณากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเสนอแก้กฎหมายใช้ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการส่งออก
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจาก ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการเพาะปลูกพืชกระท่อม การขายและการนำเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุด
พร้อมกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อมเพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่น
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตจากคณะกรรมธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งรัฐบาลเห็นชอบที่จะรับไปพิจารณาต่อไป เพื่อให้การใช้พืชกระท่อมเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ และป้องกันความเสี่ยงจากการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
โดย กระทรวงยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานหลักในการรับข้อสังเกตดังกล่าว และนำไปพิจารณาร่วมกันกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องนำกลับมาเสนอสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีต่อไป
สำหรับข้อสังเกต มีด้วยกันดังนี้
1. กระทรวงสาธารณสุข ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้
2. รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติประโยชน์ทางการแพทย์ สนับสนุนให้มีการใช้ใบกระท่อมตามวิถีชุมชน
3. สนับสนุนการส่งออกพืชกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เพาะปลูกพืชกระท่อม ผู้ค้าใบกระท่อม และอุตสาหกรรมพืชกระท่อมในประเทศ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีแรก
4. กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขาย วิธีการห้ามขาย หรือการห้ามขายในลักษณะอื่น
นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้พืชกระท่อมในทางการแพทย์ ขับเคลื่อนให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่เกษตรกร
ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดี แจกจ่ายแก่เกษตรกรหลายแสนต้นไปแล้ว เพื่อให้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านในครัวเรือน และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเป็นพืชทางเลือกในอนาคต
ส่วนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลส่งเสริมการสกัดสารไมทราไจนีน” (Mitragynine) ในใบกระท่อมเพื่อมาใช้ประโยชน์ทำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ เช่น ต้านโรคซึมเศร้า บรรเทาอาการพาร์กินสัน เป็นต้น มั่นใจได้ว่า พืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศอย่างแน่นอน
  ธนู​ เราเจริญ
  อับจนหนทางจริงๆด้วย ถึงขนาด ค้ายาเสพติด เพื่อหาเงินมาใช้หนี้
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   "รัสเซีย" เตือน "ยูเครน" เร่งกระบวนการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สาม ล่าสุด!! ทางการรัสเซียกล่าวว่า ความพยายามของยูเครนในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร NATO จะเป็นตัว "เร่งกระบวนการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่ 3"
   เช็กหมวดทะเบียนรถ จองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ผ่านออนไลน์ง่ายๆ นอกจากรถยนต์จะสามารถจองเลขทะเบียนรถกับกรมการขนส่งได้แล้ว ยังสามารถ จองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ได้เช่นเดียวกัน
   🔥GLOBAL ECONOMY🔥: หรือ FED จะเป็นพระเอกตอนจบ ??? ล่าสุดคณะกรรมการ FED เริ่มเสียงแตกเรื่องดอกเบี้ยแล้ว ! หลังตลาดหุ้นร่วงหนักและเศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มพัง กลายเป็นว่าบางคนเริ่มมองว่า FED อาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือผ่อนคลายนโยบายได้เร็วกว่าเดิมหาก Recession แรงกว่าที่เคยคาดเอาไว้ ! ⚠️เอาแล้วครับท่าน !!! หรือว่า FED จะกลายเป็นพระเอกเมื่อละครจบกันแน่ ??? ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าเจ้าหน้าที่ FED เริ่มมีมุมมองแตกแยกกันออกไป ! เนื่องจากความเสี่ยงของสงครามและ Recession ทั่วโลกที่ดูรุนแรงมาก ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนเริ่มมองเห็นแล้วว่า 'ถ้าภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจมาเร็วและแรง' FED ก็อาจไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมาก เพราะเงินเฟ้อจะร่วงจากภาวะ Demand ถล่มเอง
   • 10 Facts สนุก ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน #155
   ดูทั้งหมด