สำหรับผมคิดว่าความรักไม่ได้ทำให้คนตาบอด แต่ความคิดต่างหากที่ทำให้คนตาบอดและใจบอดด้วยในบางที
ถ้าเรารักแบบใช้ความคิดมองชีวิตตามความเป็นจริง เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของชีวิต ก็จะทำให้ความรักมันดำเนินไปข้างหน้าอย่างดี อาจสะดุดบ้าง แต่ก็ไม่ล้มเหลว
แต่หากเรารักแบบไม่ใช่ความคิด มองสิ่งผิดเป็นถูก ไม่สนใจธรรมชาติและความเป็นจริงใดใด ดำเนินชีวิตด้วยความเพ้อฝัน ความรักก็จะล้มเหลว และพาเอาชีวิตล้มเหลวไปด้วยได้
67 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา