บางคู่รักกันแต่งงานอยู่ด้วยกันมีชีวิตรักที่ยืนยาว
บางคนก็มีชีวิตรักที่ไม่ยืนยาว ก็เหมือนกันคู่รัก ผู้ชาย ผู้หญิงทั่วไปค่ะ ต่างมุมต่างความคิด แต่ก็เป็นเรื่องของเขาแนะ ไม่ใช่เรื่องของเรา
1 ถูกใจ
120 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา