ความรักไม่ได้ทำให้คนตาบอดค่ะ แต่คนที่ตกในห้วงแห่งรักมักตาบอด คำนี้ไม่ได้แปลความหมายแบบตรงตัวตามคำ
แต่เป็นคำที่ให้เรามีสติในความรักมากกว่าค่ะ
57 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา