ความรัก อาจทำให้บางคนคนตาบอดได้จริงค่ะ
ทำให้บางคนเห็นผิดเป็นถูกได้
ทำให้คนไร้สติในการไตร่ตรองการกระทำได้
41 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา