ถ้ามองแบบ เศรษฐศาสตร์ ก็ไม่คุ้มค่าคุ้มทุน เพราะไม่เกิด productivity ไม่เพิ่มแถมลดประชากร ลดทรัพยากรมนุษย์ชาติ
87รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...