💌"เชื่อกฎแห่งกรรมมีตรรกะลึกซึ้ง.. โดยคนใฝ่ทำดีใช้ปัญญาดำรงตามธรรม..ส่วนคนใฝ่ทำชั่วเพื่อเลี่ยงในผลบาปกรรม"😌
3 ถูกใจ
113 รับชม
  • 3
    โฆษณา