💌"จะรักแบบไหนก็ให้ถูกต้องดีงาม..โดยไม่ทำร้ายเบียดเบียนหวังผลเอาเปรียบต่อกัน..เพียงรักจริงและสุขจริง..ดีงาม!!"😍
3 ถูกใจ
73 รับชม