2 ส.ค. 2022 เวลา 16:18 • ความคิดเห็น
ความรักก็คือความรัก มันก็สวยงามในแบบของมัน ทุกคนมีสิทธที่จะรักและถูกรัก แค่ไม่ทำคนอื่นเดือดร้อน ก็ควรให้สิทธเขาอย่างเท่าเทียมค่ะ
โฆษณา