ความรักก็คือความรัก มันก็สวยงามในแบบของมัน ทุกคนมีสิทธที่จะรักและถูกรัก แค่ไม่ทำคนอื่นเดือดร้อน ก็ควรให้สิทธเขาอย่างเท่าเทียมค่ะ
56รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...