3 ส.ค. 2022 เวลา 00:08 • ความคิดเห็น
1. อะไรเอ่ยเรารักเขา แต่เขาไม่รักเรา?
2. อะไรเอ่ยเราไม่รักเขา แต่เขารักเรา?
1. ตอบ ร่างกาย คนรัก ครอบครัว ทรัพย์สมบัติ ยศฐานบรรดาศักดิ์ ต่างๆ นั้นเรารักเขาทะนุถนอม รักดูแล ประคบประหงม ดิ้นรน สู้ทั้งชีวิตเพื่อให้ได้มา สุดท้ายก็จากเราไปทั้งสิ้น แม้กระทั่งร่างกายของเราเอง ก็ต้องตายสลายไป นับประสาอะไรกับ คนอื่น หรือทรัพย์สินเงินทอง
2. ตอบ บุญและบาป บางคนทำบุญไม่ค่อยอยากทำเพราะต้องเสียสละเสียทรัพย์เงินทอง สละพลังกายใจ เป็นต้น แต่พอได้ทำแล้วย่อมได้บุญ ส่วนบาป ไม่มีใครรักหรืออยากได้เลย แต่ก็พากันทำบาปเป็นส่วนใหญ่ และก็ไม่อยากมีบาปติดตัว
ทั้งบุญและบาปนั้น จะติดตามเราไปตลอดส่งผลถึงชาติหน้าๆ จึงกล่าวได้ว่าเรา ไม่ได้รักเขาเลย แต่เขารักเราตามเราไปตลอด
อาจไม่ตรงประเด็น แต่ก็มีส่วน ให้เราได้เข้าใจไม่มากก็น้อยครับ
โฆษณา