"บทหนึ่งของชีวิต"
ทุกคนคงเคยมีบทหนึ่งของชีวิต
ที่มีความหมายสำหรับตัวเอง
เช่นเรื่องที่เราประสบความสำเร็จ
หรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดใน
ชีวิตของเรา
ภาพจากpixabay
สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา
มีกำลังในการใช้ชีวิตต่อไป
แม้บทหนึ่งของชีวิตเราอาจดูเป็น
เพียงความสุขเล็กๆ
แต่มันก็ทำให้เรายิ้มได้เมื่อนึกถึง
มัน
ภาพจากpixabay
บทหนึ่งของชีวิตเราไม่จำเป็น
จะต้องสวยหรูเหมือนใคร
เพราะชีวิตเป็นของเราไม่ใช่ของ
ใคร
บทหนึ่งของชีวิตบางคนอาจเป็น
เรื่องเที่ยว เรื่องแต่งงาน
แต่บทหนึ่งของชีวิตบางคนอาจเป็น
แค่เรื่องของกินธรรมดาๆก็ได้
โฆษณา