ถ้าเราสนับสนุนกลุ่ม lgbt ก็ไม่ต้องคิดอะไรครับ
ก็แค่ความรักปกติของคนทั่วไป ก็มองเป็นเรื่องปกติ
38รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...