"ธรรมชาติเจ้าเอย"
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลายคนหลงใหล
เนื่องจากความสดชื่น บริสุทธิ์ของมัน
ที่ไม่ถูกแต่งเติมใดๆ
ธรรมชาติในป่าที่เต็มไปด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดเสน่ห์มากมาย
แก่ผู้พบเห็น โดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาทั้งหลาย
ปัจจุบันนี้แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไป
มาก แต่ก็ไม่สามารถบดบังความสวยงามของธรรมชาติได้เลย
ภาพจากpixabay
กลับกัน หลายคนกลับโหยหาความ
สดชื่นสวยงามของธรรมชาติที่เพิ่ม
มากขึ้น เพราะยิ่งนับวันธรรมชาติยิ่ง
ถูกละเลยและถูกมองข้ามมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ซึ่งธรรมชาติกลับถูกแทนที่
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ภาพจากpixabay
หลายคนอาจชินกับความสะดวกสบาย
ของเทคโนโลยีจนหลงลืมความสวยงาม
ของธรรมชาติดั้งเดิมไปแล้ว
แต่อีกหลายคนกลับแบกเป้เที่ยวตามหา
ธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อชม
ความงามที่สดชื่น บริสุทธิ์ ที่แท้จริงบน
โลกใบนี้
"หากใครชอบธรรมชาติก็ช่วยกันรักษา
ธรรมชาติด้วยนะคะ"
  • 3
โฆษณา