4 ส.ค. 2022 เวลา 16:39 • ความคิดเห็น
ผมว่าการทำตัวเป็นเป็ด มันมีข้อดีอยู่นะครับ เพราะถ้าเรารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว แต่ถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เรารู้มันเกิดใช่ไม่ได้ขึ้นมา...มันจะลำบาก
ในทางตรงกันข้าม การมีความรู้หรือความสามารถแบบที่หลากหลาย(แต่ไม่สุดซักอย่าง)มันจะทำให้เราพัฒนาและสร้างทักษะได้มากขึ้น มีความความเชี่ยวชาญในหลายเรื่อง ซึ่งมันต่อยอดได้เยอะกว่าในอนาคต
เป็นเป็ด...บางทีอาจจะดีก็ได้นะครับ
โฆษณา