4 ส.ค. 2022 เวลา 18:56 • ปรัชญา
คนที่มีอริยทรัพย์​7ครบทุกประการ​นั้น​ จะไม่มีวันขัดสนอย่างแน่นอน
โฆษณา