ส่วนตัวมองว่าคนที่มีพื้นฐานความสามารถที่หลากหลาย เป็นข้อได้เปรียบที่ดี เพราะวันนึงเราอาจจะหยิบความสามารถไหนขึ้นมาพัฒนาต่อก็ย่อมได้ หรือจะพัฒนาหลายๆความสามารถพร้อมกันก็ได้
ทุกอย่างที่เราทำเป็นวันนี้ มันอาจจะช่วยชีวิตเราในอนาคต
  • 1
โฆษณา