ในคำถามก้อมีคำตอบอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งก้อคือปัญหานี้เป็นของผู้คนส่วนใหญ่เป็น ในส่วนผู้คนที่มองอย่างเป็นกลางตอบคำถามอย่างใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นนั้นเป็นส่วนน้อย และมักจะเลือกไม่ตอบเสียส่วนใหญ่ ในขณะที่พวกที่พร้อมจะใช้ทัศนคติส่วนตัวที่เอาตัวเองเป็นจุดหมุนของจักรวาลไปฟาดฟันความรู้สึกผู้อื่น อยากจะบรรเลงข้อความให้โลกรับรู้ตลอดเวลา จึงทำให้เราเห็นพวกดาวฤกษ์เป็นส่วนใหญ่ พวกคนดีดีจึงมีให้เห็นน้อยกว่า จึงออกมาอย่างที่เห็น เข้าตำราของดีย่อมมีน้อย ประมาณนั้นแหละครับ
โฆษณา