ตอนมีชีวิตฝังใจที่ไหน กับใคร
คงไปอยู่ในที่นั้นๆ ใกล้คนๆนั้น
หรือที่ชอบๆ...นั่นแหละ
  • 1
โฆษณา