6 ส.ค. 2022 เวลา 13:01 • การศึกษา
ถ้าคุณเป็นเจ้าของกระทรวงศึกษาธิการ และคุณมีอำนาจในการเพิ่มวิชาเรียน คุณอยากจะเพิ่มวิชาอะไร ที่ไม่มีในหลักสูตรปัจจุบัน?
คำถามนี้ถูกลบ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้เป็นวิชาหลักในแต่ละระดับชั้น
โฆษณา