ทุกคนล้วนแต่มีความเหนื่อย ท้อ เป็นเรื่องธรรมดากันทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับเราจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน วิธีที่จะเอาชนะความเหนื่อย ความท้อ ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ เรายังมีพรุ่งนี้เช้าเสมอที่จะต่อสู้ไปกับตนเอง
ครอบครัว คนที่เรารัก เท่านี้น่าจะเพียงพอที่จะความเหนื่อย ความท้อ หมดไป
58รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...