7 ส.ค. 2022 เวลา 09:54 • การศึกษา
เรียนบริหารค่ะธุรกิจค่ะ ถ้า มธ. กับจุฬา ก็คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สามารถเลือกเอกที่อยากเรียนได้ ถ้าสนใจแนวนี้ก็อาจจะเลือกเอกอสังหาและเอกการเงินค่ะ
โฆษณา