ลองปรับใจตัวเองดูมั้ยคะ
เราอาจกลัว เพราะคาดหวังจะเห็นว่าตัวตนหรือสิ่งที่เราทำ เป็นที่ยอมรับหรือชื่นชมของคนอื่น การถูกวิจารณ์เป็นเหมือนสิ่งที่มาทำให้ความหวังเราพังทลายลง ทำให้ความมั่นใจเราลดน้อยถอยลง เราจึงหวาดกลัวกับคำวิจารณ์นั้น
แทนที่จะอยู่หรือทำด้วยความคาดหวัง เปลี่ยนเป็นอยู่หรือทำอย่างเต็มที่ ทำอย่างดีที่สุด ทำด้วยความพอใจที่จะทำ ผลออกมาแบบไหนก็ยินดีที่จะยอมรับ เพราะทำเต็มที่แล้วจะดีกว่ามั้ยคะ
และถ้าเราทำใจยอมรับได้ว่า เราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบ คนวิจารณ์ก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน จึงไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิด ที่โดนวิจารณ์
ตรงกันข้าม ถ้าเราสามารถพิจารณาและมองเห็นประโยชน์อะไรบางอย่างที่ปราศจากอคติ จากคำวิจารณ์ที่วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ นำมาปรับปรุงพัฒนาตัว เรากลับจะได้ประโยชน์จากคำวิจารณ์นั้นมากกว่าที่จะมานั่งกลัวคำวิจารณ์ค่ะ
3 ถูกใจ
275 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...